ორაგული (საკე)

1

5,90 GEL

გველთევზა (უნაგი)

1

7,90 GEL

ქორჭილა

1

4,90 GEL

თინუსი (მაგურო)

1

5,90 GEL

კრევეტი (ები)

1

5,90 GEL

ომლეტი (ტომაგო)

1

2,90 GEL

ცხარე ორაგული (სპაისი საკე

1

6,90 GEL

მფრინავი თევზის ქვირითი (ტობიკო)

1

6,90 GEL

ცხარე გველთევზა (სპაისი უნაგი)

1

7,90 GEL

ცხარე თინუსი (სპაისი მაგურო)

1

6,90 GEL

ცხარე კრევეტი (სპაისი ები)

1

6,90 GEL

ცხარე ქორჭილა

1

6,90 GEL

კალათა

+032 2 470088